E-mail cím ellenőrzés:  
Olvasói adatlap rögzítésekor és módosításakor is ellenőrzi a saját és ha van, akkor a kezes e mail cím mezőjébe írtakat. Az ellenőrzés szerint, ha van valami az adott mezőben, akkor annak  meg kell felelnie szintaktikailag egy e-mail cím követelményeinek.  
A statisztika fülön a személy adatbázisból történő listázáskor szintén ellenőrzi az e-mail  címeket, amennyiben a megjelenítés outputjában szerepel az e-mail cím mező. Ilyenkor  magában a megjelenített listában is jelöli a hibát, illetve keletkezik egy „hibas_email.xls” nevű  hibafájl is a (Konfigurációkezelőben beállított) temp mappában.  


Leltári számra történő előjegyzés:  
Előjegyzéskor a Cím mezőbe egy bevezető # (kettőskereszt) karakter után vesszővel elválasztva  leltári számokat is be lehet írni. Így az előjegyzés konkrétan ezekre a példányokra vonatkozik.  Pl.: #1256,6743  
Előjegyzéskor (a jobb alsó sarokban lévő Előjegyzés rádiógomb kiválasztása után) a Cím mező  előtti Cím feliratú gombra kattintva megjelenik egy „Előjegyezhető példányok” nevű táblázat.  Ez a táblázat tartalmazza a Cím és a Szerző mezők tartalma alapján kigyűjtött  dokumentumokat, és a hozzájuk tartozó példányokat. Piros színnel látszódnak a kölcsönzésben  lévő, előjegyezhető, zöld színnel a szabad, kölcsönözhető példányok. Itt ki lehet jelölni akár  több sort is, majd a táblázat Előjegyzés gombjára kattintva előjegyezhető az összes kijelölt  sorban lévő piros színű leltári szám.  

A Cím mezőn végrehajtott dupla egérkattintással bármikor kérhető információ a Cím és a Szerző  mezőkben meghatározott dokumentumok kölcsönözhetőségéről.  


Rekordkapcsolatok:  
Rekordkapcsolatokat lehet létrehozni bibliográfiák között, bibliográfiai és példányrekordok  között. A Rekordkapcsolatok menüpont a bibliográfiai űrlap Kapcsolat menüpontjában érhető  el. A megjelenő ablakban a mezőket értelemszerűen kell kitölteni. Az ablak jobb felső részében  található kereső segíti a rekordazonosítók kinyerését. A keresés gombra kattintva előjön egy  információs ablak, melynek egyszerre több sora is kijelölhető. Kétirányú kapcsolatot (pl.  előzmény – folytatás) csak módosítás üzemmódban tudunk létrehozni, mert a kapcsolat  létrehozásakor a rekordazonosítóknak már léteznie kell.  


Kölcsönzők adatainak karbantartása oldalon a „kék nyíl” újabb funkciója:  Amennyiben üres (fehér) űrlapon állva megnyomjuk a funkciógomboknál található „kék nyíl”  gombot, akkor az utolsónak rögzített adatlapról visszateszi az új adatlapra a következő mezők  tartalmát: állampolgárság, osztályfőnök, megye, település, osztály, besorolás. Ugyanezen  mezők esetében új űrlap megnyitásakor, amennyiben ezek közül csak bizonyosakra van  szükség, akkor a mező nevén történő dupla kattintással lehet a mező utolsó rögzített adatát  előhívni.  


Előjegyzés és foglalás határidejének keresése és megjelenítése:  
A kölcsönző modul statisztikák fülén a keresési szempontok és az output mezők közé is  bekerült az előjegyzés és a foglalás határideje. 


Lejárat előtti értesítések köre bővült:  
Lejárat előtti értesítés küldhető mostantól a jogviszony, a foglalás, az előjegyzés és a türelmi  idő lejárta előtt is. A konfiguráláshoz az ügyfélszolgálat segítsége szükséges.  


Könyvtáros üzenete a kollégáknak az olvasói adatlapon:  
A Kölcsönzők adatainak karbantartása 2. adatlapján található funkció. Az ide rögzített  megjegyzés az olvasó kiválasztásakor felugró ablakban jelenik meg. (Ugyanitt található „Üzenet  az olvasónak” -> lásd alább OPAC+ -nál.)  
Megjegyzés: az 1. adatlapon található megjegyzés felugró ablakban nem jelenik meg, de a  kölcsönzési űrlapon piros színnel mindig látható.  
Megjegyzés: a kölcsönzési űrlapon kölcsönzésenként is megadható megjegyzés, amely  visszahozatalkor látható. Ez a megjegyzés is képes felugró ablakban megjelenni, amennyiben a  Konfigurációkezelő Kölcsönzés fülén be van pipálva a funkció: „Visszahozatalkor külön  ablakban figyelmeztet a megjegyzésre”.  


Könyvtáros üzenete a kollégáknak a kölcsönzés oldalon:  
A kölcsönző felület dokumentum részablakában található egy lila e-mail ikon, melynek  hatására az adott dokumentum adataival technikai e-mail küldhető (pl. a raktárosnak vagy a  feldolgozó kollégáknak). Az ehhez tartozó technikai e-mail címet és szöveget a  Konfigurációkezelő Kölcsönzés fülén alul be kell állítani. (E funkció lehetőségeinek kibővítése  folyamatban van.)  


Revízió:
A hiányból kihagyható állományrészek köre kibővült, beállítható leltári szám előtti betűjelzet,  lelőhely és részleg alapján, valamint lelőhely és részleg prefix segítségével. Jobb egérgombos  úszómenüben a prefixnek megfelelő lelőhelyeket és részlegeket a program fel is sorolja.  


Folyóirathoz önálló multimédiás csatolmány:  
Mostantól a folyóirat rekordokhoz nemcsak a cikkeken keresztül, hanem közvetlenül is lehet  multimédiás csatolmányokat kapcsolni. Így pl. az egyben elérhető (szkennelt) teljes számok  elektronikus változatát is a rekordokhoz tudjuk rendelni.  


Ellátó és letéti modul automatizálása:
Ellátó könyvtárak számára alakítottuk ki azt a funkciót, hogy az ellátott könyvtárakhoz történő  rekordküldést (szerverre történő feltöltést) automatizálhatóvá tettük. Amennyiben igénybe  szeretnék venni a szolgáltatást, hívják ügyfélszolgálatunkat.  


Bírságolásnál dátumintervallumok kikapcsolása:  
Mivel a pandémia miatt tavasszal bezárt a könyvtárak túlnyomó többsége és hosszú ideig zárva  is tartott, ezért a Konfigurációkezelőben lehetővé tettük a bírságolásból kimaradó napoknál  időintervallum beírását a következő módon: az időintervallumokat hónaponként (pl.: 04.01.- 04.30.,05.01.-05.31,) vesszővel elválasztva kell beírni.  


Fotó kereső, FAM modul: 
A tárgyszó-mellérendeléseket (szinonimákat) a fotó-adatbázis keresője is képes használni. Új  funkció, hogy a fotó-adatbázisban előforduló tárgyszavakat is ki lehet listázni.  


Kölcsönzésben előjegyzett dokumentum jelzése (sárgítása):  
A dokumentumtartozás táblázatában mindazok a tételek, amelyekre előjegyző várakozik,  sárga színnel jelennek meg. A színkezelés lassíthatja a kölcsönzést. Alapértelmezetten 10  kölcsönzött dokumentumig támogatja a program a színkezelést, de ez az egyéni igényekhez  igazítható a Konfigurációkezelő Kölcsönzés fülén.  


Leltárkönyvben „érték” és „egységek” összesítése: 
Elsősorban régikönyves kollégák használják ezeket a funkciókat: a példány űrlapon található  érték mező alapján is készít a program összesítést a leltárkönyv végén. Az egységek összesítése  azt jelenti, hogy a dokumentumok számát a program oly módon is kiszámolja, hogy a  kolligátumokat annyi egységnek számolja, ahány bibliográfiai rekordból tevődnek össze.  


Fontosabb hibajavítások  

 • Törölt olvasó a legördülő listában – a rengeteg azonos nevű „Törölt olvasó” lassította a rendszert.  Amennyiben törölt olvasóra szeretnének keresni, úgy „$Törölt olvasó” legyen a keresendő adat.   Törölt kölcsönzések kikapcsolása – hibajavítás.  
 • Hang- és videódokumentumok borítókép-kezelése – hibajavítás.  
 • Keresőben névváltozat kezelési hiba javítása.  

OPAC 

 • Virtuális részadatbázisokban történő keresés az OPAC modulban, ezt egy külön konfigurációs  adatbázisban lehet beállítani, kérje az ügyfélszolgálat segítségét! 
 • Találati szavak kiemelése piros színnel.  
 • Linkelés a szerzőre és a tárgyszóra, ugrópontok az újabb keresésekhez.  
 • Találatok az annotációban: ki-be kapcsolható az űrlapon, és a találati listában is idéz az  előfordulás helyéről.  
 • Találatok az analitikában: kiemeli a találati listában, így a látszólag nem releváns találatnál is lehet  látni, miért került be a találati halmazba.  
 • Találatok a kétrétegű pdf fájlokban: ki-be kapcsolható és kiemeli az oldalszámokat a találati  listában.  
 • Rekordkapcsolatok linkelése, pl. egyszerű ugrópont létrehozása a mű előzményéhez, folytatásához  stb.  
 • Releváns találatok algoritmusának optimalizálása (pl. többszavas keresésnél erősebb az egymás  melletti előfordulás).  
 • Fotókereső megjelenítésének átalakítása, találatok kiemelése.  
 • Folyóiratban cikkek megjelenítése kétféle beállítás szerint: vagy a folyóirat leltári száma, vagy pedig  a cikk űrlapon kitöltött folyóirat törzsszám és számozási adatok alapján.  
 • Állományrészek autentikációhoz kötött kereshetősége: bizonyos állományrészeket csak  autentikáció után lehet keresni, megjeleníteni  
 • Kolligátumok linkelése: kolligátumok részdokumentumai linkként jelennek meg.   Multimédiás csatolmányok jogosultságkezelése: a multimédiás dokumentumok csatolásakor  megadható a megtekintéshez szükséges jogosultsági szint. 
 • Rekordlink: a keresőben megjelenik az adott rekordra mutató URI.  
 • Szinonimák automatikus keresése.  

OPAC+ 

 • Könyvtáros üzenetküldése az olvasónak: a Kölcsönzők adatainak karbantartása 2. adatlapján  található funkció. Az ide rögzített megjegyzés az olvasónak az OPAC+-ba történő bejelentkezés  után egyéni üzenetként jelenik meg.  
 • A példányok táblázatból is indítható előjegyzés, ha a példány kölcsönzésben van. Ilyenkor az  előjegyzés leltári számra történik.  
 • Bírság megjelenítése a dokumentumtartozás táblázatban.